Kontakt

Crnčićeva 43, Zagreb
Telefon: +385 1 611 66 10
Telefax: +385 1 611 66 40
e-mail: info@promoplus.hr

Osobni podaci
Ime i prezime
Datum rođenja (dan) (mjesec) (godina)
Spol

Adresa
Mjesto
E-mail adresa
Telefon
Mobitel
Bračni status
Dodatna znanja:
Vozačka dozvola

Posjedujete li osobni automobil

Rad na kompjuteru
(koje programske pakete koristite, koliko dugo se koristite računalom?)
Vještine:
Interesi
Vaše poslovne ambicije
Odjel u kojem bi željeli raditi
(moguće više odgovora)
Zainteresiran/na sam za
(moguće više odgovora)
 
Pogurat ćemo vašu prodaju!