Promo pakiranje

Promopakiranje

Ponudite potrošačima rješenje za prigodan poklon promotivnim pakiranjem i atraktivnom ambalažom. Istaknite naljepnicom akcijske cijene i količinske bonuse. Usluga promotivnog pakiranja obuhvaća širok spektar usluga od ljepljenja uzoraka uz informativan letak, pakiranja proizvoda u standardnu ili specijalnu ambalažu, završnih radova na pripremi specijalnih, prigodnih paketa do izrada specijalnih promotivnih paketa, duo-paketa, etiketiranja, deklariranja, ručne dorade i pakiranja u termoskupljajuću foliju.

  • izrada promo paketa i ambalažiranja
  • etiketiranje, deklariranje
  • pakiranje u termoskupljajuću foliju (on pack, duo pack i dr.)
  • ručna dorada ambalaže
  • izrada transportnih kartona, ambalaže, promo naljepnica, ean cod-ova i dr.
  • novi strojevi velikog kapaciteta
  • stalni angažman osoblja (mogućnost trenutnog angažmana dodatnog osoblja na projektnoj bazi)
Pogurat ćemo vašu prodaju!